TRANG TRÍ - CTY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG NTDECORATION

KỆ TREO HÌNH CHÚ NAI

NT-KTT02

KỆ TREO HÌNH CHÚ NAI

Giá: 200.000 VNĐ

Giá KM: 160.000 VNĐ

 

KỆ GỖ TỔ ONG TRANG TRÍ

NT-KTT01

KỆ GỖ TỔ ONG TRANG TRÍ

Giá: 180.000 VNĐ

 

KỆ TREO TƯỜNG TRANG TRÍ HÌNH VÔ LĂNG TÀU

TT-VLT01

KỆ TREO TƯỜNG TRANG TRÍ HÌNH VÔ LĂNG TÀU

Giá: 290.000 VNĐ

 

BÁNH LÁI TÀU THỦY TRANG TRÍ 27

TT-BL 01

BÁNH LÁI TÀU THỦY TRANG TRÍ 27

Giá: 295.000 VNĐ

 

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 NHÁNH HOA VÀ CHẬU )

HL1-01

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 NHÁNH HOA VÀ CHẬU )

Giá: 160.000 VNĐ

 

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 CHẬU VÀ 2 NHÁNH HOA LAN )

HL2-01

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 CHẬU VÀ 2 NHÁNH HOA LAN )

Giá: 280.000 VNĐ

 

BỘ 3 HỦ ĐỰNG GIA VỊ

VDB-06

BỘ 3 HỦ ĐỰNG GIA VỊ

Giá: 310.000 VNĐ

 

BỘ ĐÈN CÂY TRANG TRÍ

TT-C 1

BỘ ĐÈN CÂY TRANG TRÍ

Giá: 1.400.000 VNĐ

Giá KM: 1.200.000 VNĐ

 

VỎ GỐI ĐAN TRANG TRÍ

TT-GTT1

VỎ GỐI ĐAN TRANG TRÍ

Giá: 500.000 VNĐ

Giá KM: 200.000 VNĐ

 

KHĂN TRANG TRÍ BÀN 3

TT-KTT3

KHĂN TRANG TRÍ BÀN 3

Giá: 250.000 VNĐ

Giá KM: 210.000 VNĐ

 

KHĂN TRẢI BÀN TRANG TRÍ

TT-KTT2

KHĂN TRẢI BÀN TRANG TRÍ

Giá: liên hệ

 

VỎ GỐI LÔNG MÀU TRANG TRÍ

TT-G1

VỎ GỐI LÔNG MÀU TRANG TRÍ

Giá: liên hệ

 

KỆ TREO HÌNH CHÚ NAI

NT-KTT02

KỆ TREO HÌNH CHÚ NAI

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: MDF

Kích thước (D*R*C):

Giá: 200.000 VNĐ

Giá KM: 160.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

KỆ GỖ TỔ ONG TRANG TRÍ

NT-KTT01

KỆ GỖ TỔ ONG TRANG TRÍ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: MDF

Kích thước (D*R*C):

Giá: 180.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

KỆ TREO TƯỜNG TRANG TRÍ HÌNH VÔ LĂNG TÀU

TT-VLT01

KỆ TREO TƯỜNG TRANG TRÍ HÌNH VÔ LĂNG TÀU

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Gỗ

Kích thước (D*R*C): Tùy chọn

Giá: 290.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

BÁNH LÁI TÀU THỦY TRANG TRÍ 27

TT-BL 01

BÁNH LÁI TÀU THỦY TRANG TRÍ 27

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Gỗ

Kích thước (D*R*C): 45*45

Giá: 295.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 NHÁNH HOA VÀ CHẬU )

HL1-01

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 NHÁNH HOA VÀ CHẬU )

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải

Kích thước (D*R*C): Tùy chọn

Giá: 160.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 CHẬU VÀ 2 NHÁNH HOA LAN )

HL2-01

CHẬU HOA LAN GIẢ TRANG TRÍ ( 1 CHẬU VÀ 2 NHÁNH HOA LAN )

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải

Kích thước (D*R*C): Tùy chọn

Giá: 280.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

BỘ 3 HỦ ĐỰNG GIA VỊ

VDB-06

BỘ 3 HỦ ĐỰNG GIA VỊ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Sứ

Kích thước (D*R*C):

Giá: 310.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

BỘ ĐÈN CÂY TRANG TRÍ

TT-C 1

BỘ ĐÈN CÂY TRANG TRÍ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu:

Kích thước (D*R*C): 35*10*46

Giá: 1.400.000 VNĐ

Giá KM: 1.200.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

VỎ GỐI ĐAN TRANG TRÍ

TT-GTT1

VỎ GỐI ĐAN TRANG TRÍ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải len

Kích thước (D*R*C): 45*45

Giá: 500.000 VNĐ

Giá KM: 200.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

KHĂN TRANG TRÍ BÀN 3

TT-KTT3

KHĂN TRANG TRÍ BÀN 3

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải

Kích thước (D*R*C): Tùy chọn

Giá: 250.000 VNĐ

Giá KM: 210.000 VNĐ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

KHĂN TRẢI BÀN TRANG TRÍ

TT-KTT2

KHĂN TRẢI BÀN TRANG TRÍ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải

Kích thước (D*R*C): 32*210 CM

Giá: liên hệ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

VỎ GỐI LÔNG MÀU TRANG TRÍ

TT-G1

VỎ GỐI LÔNG MÀU TRANG TRÍ

Màu sắc: Nhiều màu

Chất liệu: Vải lông

Kích thước (D*R*C): 50*50

Giá: liên hệ

So sánh Đặt hàng Yêu cầu báo giá

Copyright@2020 CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG NT DECORATION